Adverteren

Wanneer u op de titelpagina van de KunstKrant klikt dan verschijnt de KunstKrant in pdf-vorm.
Als u daarna op de adverteerders klikt wordt u doorgeschakeld naar de website van de desbetreffende kunstenaar, galerie of museum. Nieuw is dat ook de artikelen en de advertorials u doorschakelen naar de website door de klikken op de titel van het artikel. Datzelfde geldt voor de kunstkrabbels.
Veel leesplezier

Advertentiewerving

Eddy van den Berg, T: 038-4220364/06-53170662
E-mail:[email protected]

Advertenties

Aanleveren van advertenties bij voorkeur als pdf- of jpgbestand via de e-mail: [email protected]

Deadline

Het aanleveren van zowel kopij als advertenties kan tot uiterlijk de 10e van de maand voor verschijning

Verschijning

6 keer per jaar: januari/februari, maart/april, mei/juni, juli/ augustus, september/oktober, november/december

Verspreiding

Gratis verspreiding in heel Nederland via galeries, musea, VVV-kantoren, openbare bibliotheken, culturele centra (theaters etc.), instituten, opleidingen, boekhandels en hotels.